De beste tips voor een goede enquête

Er zijn verschillende vormen van marktonderzoek, binnen verschillende studies wordt er getracht om cases te beantwoorden aan de hand van een uitgevoerd onderzoek. Zo ook voor bijvoorbeeld de afstudeeropdracht om de opleiding af te ronden.

enquête opstellen vragenHet is van belang om verschillende onderzoeksvormen toe te passen om een sterk onderbouwd onderzoek te verrichten, leidend tot betrouwbare data. Bij kwalitatief onderzoek gaat het dan ook om  de achterliggende gedachten van de respondenten. Bij kwantitatief onderzoek gaat het om het verkrijgen van data en gegevens. De populairste vorm van kwantitatief marktonderzoek is dan ook de enquête.

De enquête wordt al vele jaren ingezet om data overzichtelijk te kunnen presenteren. Bij enquêtes, ook wel bekend als vragenlijsten, kan er gekozen worden voor open en gesloten vragen of een combinatie van beiden. Bij de uitvoering van het onderzoek wil je als onderzoeker dat de aangeleverde data representatief is voor de doelgroep. Zo zijn de grootte van de doelgroep en het daadwerkelijk verkregen respons bepalend voor de betrouwbaarheidsmarge van het onderzoek.

Bij het opstellen van een goede enquête zijn er een aantal zaken van belang:

 1. Is de vraagstelling duidelijk?
  Het is van belang dat iedere respondent de vraagstelling hetzelfde interpreteert, stel de vraag duidelijk. Test de vraagstelling door proef enquêtes in te laten vullen.
 2. Zijn de antwoordmogelijkheden toereikend?
  Als er gekozen wordt voor meerkeuze vragen dienen de antwoordmogelijk toereikend te zijn voor de respondenten. Is deze mogelijkheid er niet, laat dan een optie open om zelf een antwoord in te vullen.
 3. Indeling van de Enquête.
  Probeer de lastigere vragen naar voren te halen in de enquête. Naast de logische opbouw in de enquête is het advies om de lastigere vragen eerder in de vragenlijst aan bod te laten komen.
 4. Overige informatie.
  Als vierde tip is het van belang dat de overige informatie duidelijk wordt vermeld aan de respondent.  Het is van belang om aan te geven hoelang het invullen van de vragenlijst zal duren, maar ook hoe het zit met de waarborging van de persoonsgegevens.

De vier bovenstaande tips zullen je helpen om een goede enquête op te stellen. Als de enquête is samengesteld dient deze vooraf nog eens te worden doorlopen. Het is zonde als er later wordt ervaren dat er vergeten is om bepaalde vragen toe te voegen waardoor er geen inzicht wordt verkregen in relevante onderwerpen.

Het afnemen van enquêtes is al jaren een van de beste methodes om data te verkrijgen van de doelgroep!

Ook interessant voor je: