goede enquête opstellen

De beste tips voor een goede enquête

Er zijn verschillende vormen van marktonderzoek, binnen verschillende studies wordt er getracht om cases te beantwoorden aan de hand van een uitgevoerd onderzoek. Zo ook voor ivoorbeeld de afstudeeropdracht om de opleiding af te ronden. Het is van belang om verschillende onderzoeksvormen toe te passen om een sterk onderbouwd onderzoek te verrichten, leidend tot betrouwbare data.